Wszyscy posiadacze tokenów NEAR otrzymują również prawo głosu do udziału w procesie zarządzania Near Protocol i głosowania w ważnych kwestiach, które zadecydują o przyszłej drodze Near Protocol. Jak wspomniano powyżej, NEAR oferuje platformę chmurową obsługiwaną przez społeczność, która umożliwia programistom tworzenie odpornych
Mehr Lesen